1. دکل های دیواری (wall Support ) یکی از نوآوری های سازه ای می باشد که به طور گسترده در شبکه مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته است. این دکل در تمام ساختمان های دارای اسکلت فلزی و یا بتنی، که دارای ستون یکپارچه تا خرپشته می باشند، قابل اجرا هستند. چنانچه از وجود یک ستون عمودی در خرپشته که تا پی ساختمان امتداد داشته باشد، اطمینان حاصل گردد، دکل wall Support بهترین و کم حجم ترین سازه ممکن برای سایت می باشد.
 2. این نوع دکل سه یا چهار وجهی لوله ای با اتصال غیر جوشی (Lattice) المان می باشد که اتصال کل سازه با حداقل بارگذاری بر روی سقف، به صورت اتصال جانبی به یکی از ستون های خر پشته در فضای حداکثر یک متر مربع و در ارتفاع های 9 و 12 متر اجرا می گردد و اتصال به سازه نیازی به تخریب عایق بندی پشت بام ندارد.
 3. حداکثر زمان نصب یک دکل دیواری از تخلیه در محل تا نصب تجهیزات مخابراتی حدود 12 ساعت می باشد.
 4. سهولت در جابجایی قطعات (سبک و کوچک) سهولت و سرعت اتصال دکل به سازه، مونتاژ ساده دکل در محل، سطح بادگیر مناسب و قابلیت بارگیری وزن تجهیزات، از ویژگی های ممتاز این نوع دکل می باشد.

مشخصات فنی دکل های wall Support مورد استفاده در شبکه موبایل عبارتند از:

 1. المان بدنه دکل: لوله (ساق) و نبشی (سایر المان ها)
 2. تعداد اتصال به ستون: سه مورد
 3. ارتفاع محور دکل: 9 و 12 متر
 4. نوع کمربندهای اتصال دکل به بدنه ساختمان (بتونی یا فلزی)
 5. تحمل بارگذاری: 700 کیلوگرم در سه متر فوقانی
 6. سطح بادگیر(EPA) : 2 تا 12 مترمربع
 7. حداکثر سرعت باد: 130 کیلومتر بر ساعت
 8. حداکثر ارتفاع ساختمان محل نصب دکل: 30 متر
 9. حداقل ارتفاع ستون در خرپشته: 2.5 متر
 10. حداقل ابعاد ستون در خرپشته برای اسکلت بتونی: ستون 30 در 30
 11. حداقل ابعاد ستون در خرپشته برای اسکلت فلزی: ستون دوبل نمره 14

طول قطعات منفصله که بایستی به پشت بام حمل گردد، بیشتر از سه متر نمی باشد.

نقشه های جنرال