دکل های پشت بامی

دکل های پشت بامی، دکل های تمام نبشی هستند این دکل ها به صورت سه یا چهار وجهی طراحی و اجرا می گردند، این دکل ها توانایی بارگزاری تا 700 کیلوگرم را دارند. دکل های پشت بامی با ارتفاعی متغیر از 9 تا 18 متر اجرا میگردند، از انواع دکل های پشت بامی میتوان به دکل های دکل های دیواری، دکل های لوله ای و … اشاره کرد،بخشی از مشخصات فنی دکل های پشت بامی :

مشخصات فنی دکل های پشت بامی 

  1. بدنه تمام نبشی –غیر جوشی
  2. محور اصلی دکل سه یا چهار وجهی
  3. زوایای مهاربندها 90 یا 120 درجه
  4. ارتفاع محور دکل: 9 تا 18 متر
  5. تحمل بارگذاری: 700 کیلوگرم در سه متر فوقانی
  6. سطح بادگیر (EPA): 2 تا 20 متر مربع
  7. حداکثر سرعت باد: 130 کیلومتر بر ساعت
  8. حداکثر ارتفاع ساختمان محل نصب دکل: 30 متر
  9. حداقل فاصله مهاربندها: از محور دکل یک سوم، و حداکثر فاصل مهاربندها دوم سوم ارتفاع دکل می باشد.
  10. طول قطعات منفصله که بایستی به پشت بام حمل گردد، بیشتر از سه متر نخواهد بود .

BraceMast

دکل­ های پشت بامی دو مهاره از انواع دکل های پشت بامی هستند.

FreeStand

دکل های پشت بامی دو مهاره از انواع دکل های مخابراتی هستند .

GuyedMast

از دکل های مخابراتی که به طور گسترده در شبکه مخابراتی استفاده می شود.

WallMount

دکل های دیواری یکی از نوآوری های سازه ای می باشد .

Pole

دکل های پشت بامی دو مهاره که بدنه اصلی از لوله می باشد  از انواع دکل های پشت بامی هستند

پروژه های منتخب